Görme Engelliler

Merkezimiz Tarihçesi

Merkezimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek amacı ile Avrupa Konseyi İskan Fonu´ndan sağlanan 1.500.000 $´lık krediden faydalanılarak, Ankara Mesleki Eğitim Merkezi adı altında 05 Eylül 1962tarihinde kurulmuştur.

 

Başlangıçta beş meslek dalında(Duvarcılık, Beton Kalıpçılığı, Beton Demirciliği, Elektrik Tesisatçılığı ve Makine Bakım Tamirciliği) 15 kursiyerle çalışmalarına başlayan merkezimizin ilk mezunları, kurslarda başarı göstererek 18 Şubat 1963 tarihinde kurs belgesi  alan 72 kursiyeridir.

Devlet Planlama Teşkilatı, bu tür kursların maliyetlerinin yüksek olması, kursa katılıp belge alanların iş bulmakta güçlük çekmeleri gibi sebeplerle merkezimizin kurs faaliyetleri yerine işletmelerde istihdam altındaki usta/ustabaşı seviyesinde çalışanlara öğreticilik formasyonu kazandırılması ve işçilerin işbaşı eğitimlerinin bu personel(Monitör-Önder İşçi) tarafından yapılması tavsiyesinde bulunmuştur.

Bu tavsiye kararı, 29 Mart 1963 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatında Milli Eğitim, Çalışma ve Sanayi Bakanlıklarının temsilcileri ile işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda benimsenmiş, ilk seminer 15 Nisan 1963 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu tarihten 26 Eylül 1964 tarihinde son bulan seminere kadar uygulanan eğitim programlarının, işletmelerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığının anlaşılması üzerine merkezi eğitici personeli 02 Kasım 1964-30 Aralık 1964 tarihleri arasında 180 saat süreli pedagojik bir eğitimden geçirilmiştir. bu eğitim sonrasında 111 saat süreli programların uygulanmasına geçilmiştir. Sürenin uzunluğu dikkate alınarak eğitimin etkinliğinin artırılması amacı ile 06 Şubat 1967 tarihinden itibaren 63 saatlik eğitimlerin uygulanmasına başlanmıştır. 19 Şubat 1968 tarihinden itibaren aynı konu ve süreli 63 saat süreli program uygulanmaktadır.

Ayrıca 1969 yılı icra planının 446. maddesinde monitçrlerin niteliklerinin geliştirlmesi öngörülmüş, bu amaçla 21 Mayıs 1965 tarihinde çeşitli bakanlıkların temsilcileri ile bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda yukarıda kısaca gelişimi anlatılan 63 saatlik eğitimlerin "Monitör Yetiştirme Semineri" adı altında düzenlenmesine devam edilmesi, eğitim görevlisi ile monitör arasındaki boşluğu doldurmak üzere bu seminerlere katılan Monitörler arasından seçileceklere de yine 63 saatlik "Monitör Geliştirme Semineri" düzenlenmesine karar verilmiştir. Alınan bu kararın uygulanmasına günümüzde de devam edilmektedir.

Daha sonra Akşam Sanat Okulları statüsünde değerlendirilen merkezimiz, Ankara Mesleki Eğitim Merkezi ve IV. Akşam sanat Okulu adı altında faaliyetlerini sürdürmüştür. 1977 yılında 2089 sauılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu uygulamalarının başlaması ile 13.03.1979 tarihinden itibaren Ankara Çıraklık Eğitim Merkezi ve IV. Akşam Sanat Okulu adını almış, bu anlamda ülkemizde açılan ilk dört Çıraklık Eğitim Merkezindan birisi olmuştur.

Bu tarihten itibaren diğer faaliyetlerinin yanı sıra ilimizdeki bütün çırak, kalfa ve ustalarımızın eğitimlerini üstlenmiştir.

2089 sayılı kanun uygulamalarına, 19.06.1986 tarihinde yürürlüğü giren 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ile yeni düzenlemeler getirilmiş, çırak öğrencilerimizin sigorta primleri genel bütçe imkanları ile karşılanmaya başlanmıştır. Bu kanun, 10.07.2001  tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4702 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve ülke genelindeki bütün Çıraklık Eğitim Merkezlerinin adlarının Mesleki eğitim Merkezi olması öngörülmüştür. Bu doğrultuda merkezimiz eskiden olduğu gibi Ankara Mesleki Eğitim Merkezi ve IV. Akşam Sanat Okulu olarak çalışmalarına devam etmiştir. Günümüzde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ad Verme Komisyonunun 19.04.2007 tarih ve 23 numaralı kararı ile "Gazi Mesleki Eğitim Merkezi" adı altında faaliyetlerimize devam etmekteyiz.